search
Sök
menu
Meny

Dunkehallaån

Åtgärder för att förbättra harrens lekmöjligheter fram till första fallet i Dunkehallaån ska utföras senast 2018. Åtgärdsarbetet syftar i första hand till att återställa harrens möjlighet att naturligt passera genom trumman under järnvägen/vägen. Även mindre biotopvårdsarbete i form av grusiläggning och beskuggning bör utföras vid behov.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Åtgärdsarbetet är påbörjat under 2015. Hösten 2016 togs en åtgärdsplan fram för de fysiska åtgärder och biotopvård som behövs göras. Åtgärderna har inte hunnit slutföras under 2017, kommer fortsätta under 2018. Under 2017 har vegetation för beskuggning planterats mellan järnvägen och gång- och cykelvägen och anmälan om vattenverksamhet för biotopvårdande åtgärder i vattnet på samma sträcka är inlämnad och beslutad. I juni 2018 blev direktupphandling för utförandet av resterande åtgärder klar. Under aug-sep utfördes resterande åtgärder. Avfasning av åns kanter utfördes för att minska erosionen. Vidare placerades block och grus ut i olika fraktioner, för att återskapa lek och uppväxtområde för öring och harr. Biotopvårdande åtgärder utfördes mellan utlopp och den stora vägen, och upp till första vandringshindret Hulu Kvarn.
Motivering/miljöeffekt:
De nedre delarna av Dunkelhallaån utgör viktiga lek och uppväxtområden för både Harr och öring.
Finansiering:
Miljömålsanslag.

Uppdrag PHU.6.3.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: