search
Sök
menu
Meny

Bara naturlig försurning

Regndroppar
Illustratör: Tobias Flygar

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

2021

Jönköping Energi AB

Pågående med avvikelse

1

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

2020

Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.3
Senast ändrad: 2021-07-01