search
Sök
menu
Meny

Bilresor - centrala Jönköping

I Program för hållbar utveckling - miljö finns ett mål om att trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012. Som framgår av diagrammet har målet inte uppnåtts 2014, 2018 och 2019.

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Indikator NM.3.7
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål