search
Sök
menu
Meny

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

I Program för hållbar utveckling - miljö finns målet att andelen förnybara bränslen som används i kommunala fordon/arbetsmaskiner/redskap ska uppgå till 85 % senast 2025. Det tidigare målet var 50 % till 2016.

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Kommentar

Ökningen 2016 beror huvudsakligen på övergång till HVO för vissa dieselfordon.

Indikator NM.3.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål