search
Sök
menu
Meny

Bara naturlig försurning

Regndroppar
Illustratör: Tobias Flygar

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Bara naturlig försurning. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.3
Senast ändrad: 2021-07-01