search
Sök
menu
Meny

Körsträcka - personbilar

Huvuddelen av utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Jönköping kommer från personbilar. Innan 2008 var körsträckan per invånare lägre än riksgenomsnittet men sedan 2008 är den tyvärr högre.

Körsträcka - personbilar

Datakälla: SCB

Kommentar

En resvaneundersökning har genomförts 2009 och 2014. Resultatet från båda visar att Jönköpingsborna gör ungefär lika många resor som boende i liknande kommuner, men andelen bilresor är högre än i många jämförbara kommuner och även högre än riksgenomsnittet. Andelen bilresor har tyvärr ökat något sedan 2009 (66/67 %)
I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel.

Indikator NM.3.6
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål