search
Sök
menu
Meny

Körsträcka

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Nyckeltalet visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Datakälla: Trafa via Kolada
Indikator NM.1.51
Senast ändrad: 2020-01-17
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål