search
Sök
menu
Meny

Miljöbilar i den geografiska kommunen

Sol
Illustratör: Tobias Flygar

Andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator NM.1.50
Senast ändrad: 2020-01-17
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål