search
Sök
menu
Meny

Levande skogar

Gran och en kotte
Illustratör: Tobias Flygar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Sex nya kommunal naturreservat

Pågående enligt plan

2028

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

3

Pågående enligt plan
Utveckla naturvärden på kommunal mark

Pågående enligt plan

2022

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

5

Pågående enligt plan
Höj upplevelsevärden i skog

Pågående enligt plan

2023

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.12
Senast ändrad: 2021-07-01