search
Sök
menu
Meny

Levande skogar

Gran och en kotte
Illustratör: Tobias Flygar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Levande skogar. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.12
Senast ändrad: 2021-07-01