search
Sök
menu
Meny

Myllrande våtmarker

Groda
Illustratör: Tobias Flygar

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

0

Genomfört enligt plan
Rikkärr

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Djur och växter

1

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

Djur och växter

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Djur och växter

2

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

Djur och växter

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Djur och växter

3

Genomfört enligt plan
Biosfärprogram

Genomfört enligt plan

Djur och växter

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Djur och växter

4

Pågående enligt plan
Restaurering - myrmark/högmosse

Pågående enligt plan

Djur och växter

2021

Länsstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Miljökvalitetsmål NM.11
Senast ändrad: 2020-08-06
Delansvarig: